💮🎉💮Chúc mừng 2 bạn Ngọc Mai và Ngọc Anh có tư cách lưu trú tại Nhật kỳ bay tháng 10/2021.

💮🎉💮Chúc mừng 2 bạn Ngọc Mai và Ngọc Anh có tư cách lưu trú tại Nhật kỳ bay tháng 10/2021. Chúng ta cùng chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cùng sang Đất nước mặt trời mọc nhé!
💮🎉💮🎉💮🎉💮🎉💮🎉💮🎉 Du học Điều dưỡng tại Nhật Bản chi phí thấp nhận học bổng từ 500,000 yên/ năm đến 1.000.000 yên/ năm . Được tạo điều kiện nộp học phí du học sau khi tới Nhật Bản vừa học vừa làm kể từ khi nhận tháng lương đầu tiên.Trong suốt thời gian học tại Nhật bản được làm việc tại các cơ sở điều dưỡng với mức lương tối thiểu là 950 yên/1 giờ đến 1,100 yên/1 giờ. Học xong được cấp bằng tốt nghiệp và chứng chỉ điều dưỡng viên quốc gia, được sống và làm việc tại Nhật Bản lâu dài với mức lương tối thiều 2,500,00 yên đến 3,000,000 yên/ năm.

Bài viết liên quan