Chia sẻ về thuận lợi khó khăn của du học sinh chương trình du học điều dưỡng có học bổng

Cựu du học sinh bay kỳ tháng 10/2016 của chúng tôi chia sẻ về chương trình du học điều dưỡng có học bổng của chúng tôi và những thuận lợi khó khăn trong học tập làm việc của các bạn đó tại Nhật Bản.

Đây là những chia sẻ rất chân thật và quý báu của các anh chị đi trước về chương trình của chúng tôi!

Chia sẻ của "Du học điều dưỡng có học bổng" bay kỳ tháng10/2016 của Công ty TNHH R&S Việt Nam về nước thăm gia đình nhân kỳ nghỉ đông. Bạn ấy đã dùng 2 tiếng quý báu của mình để chia sẻ với các em, các bạn bay các kỳ kết tiếp của công ty về kinh nghiệm về việc học tập làm việc, cuộc sống tại Nhật bản.

Sớm Định Hướngさんの投稿 2017年12月20日水曜日

Bài viết liên quan