Danh sách trường ưu tiên không chứng minh tài chính du học Úc

Danh sách trường ưu tiên không chứng minh tài chính du học Úc được áp dụng từ sau ngày 1/7/2016 theo quy định mới.

Từ sau 1/7/2016 này, chính sách xét duyệt Visa du học Úc mới SSVF sẽ chính thức được áp dụng. Với quy định mới này, phụ huynh cần chứng minh thu nhập để chứng minh đủ tài chính đảm bảo cho việc học của con mình, nhưng Lãnh sự quán cũng cho một hướng mở khác, nếu bạn đi học tại những Trường sau thì không cần chứng minh thu nhập.

Dưới đây là danh sách các trường chính thức được miễn chứng minh tài chính khi du học Úc được áp dụng từ sau 1/7/2016:

           I. High School:

 1. Taylors College
 2. Kilmore Private High School
 3. SA Government Schools
 4. Education Queensland International (EQI)
 5. John Paul International College
 6. ACT Government School

 

II. VTE & English

 1. Navitas English
 2. Kaplan International
 3. William Anglis Institute

III. COLLEGE & INSTITUTE

   1. Monash University
   2. RMIT
   3. The University of Melbourne
   4. Deakin University
   5. Macquarie University
   6. University of Technology – Sydney
   7. The University of New South Wales
   8. The University of Sydney
   9. University of South Australia
   10. The University of Adelaide
   11. Carnegie Mellon University – Adelaide Campus
   12. The University of Western Australia
   13. Queensland University of Technology
   14. Bond University
   15. The University of Queensland
   16. Australia National University
   17. International College of Management Sydney.SAE

    IV. UNIVERSITY

    1. Monash University
    2. RMIT
    3. The University of Melbourne
    4. Deakin University
    5. Macquarie University
    6. University of Technology – Sydney
    7. The University of New South Wales
    8. The University of Sydney
    9. University of South Australia
    10. The University of Adelaide
    11. Carnegie Mellon University – Adelaide Campus
    12. The University of Western Australia
    13. Queensland University of Technology
    14. Bond University
    15. The University of Queensland
    16. Australia National University
    17. International College of Management Sydney.
    18. University of Wollongong

    Vừa rồi là danh sách được chúng tôi tổng hợp để tiện cho các bạn tham khảo. Chúc các bạn may mắn thành công trên con đường đã chọn

Bài viết liên quan