Du học điều dưỡng-Công tác Đào tạo tiếng Nhật tại Việt Nam

Du học điều dưỡng – Chương trình đào tạo được thiết kết nhằm đảm bảo yêu cầu: Nhanh chóng, giáo viên có chất lượng, hiệu quả, phù hợp với thời buổi công nghệ thông tin 4.0 thuận lợi cho khách hàng, đạt kết quả cao.

Về chương trình học

Với các học sinh của chương trình du học điều dưỡng có học bổng thì trong chương trình các bạn sẽ được học tiếng Nhật đến đạt  trình độ N5 hoặc đạt N4 hoặc đạt N3. Mức độ tiếng nhật cần đạt và thời gian học  tùy theo mục tiêu của mỗi bạn muốn đạt được sau khi được tư vấn. Thời gian học để hết 1 trình độ (1 cấp độ) tiếng nhật là 3,5 tháng cho 1 cấp độ bạn muốn đạt được. Yêu cầu tối thiểu có trình độ tiếng nhật N5 sau đào tạo.

Giáo trình đào tạo tiếng Nhật điều dưỡng

Giáo trình đào tạo tiếng Nhật điều dưỡng

Về giáo viên cho chương trình học bổng điều dưỡng Nhật

Chúng tôi đào tạo theo giáo trình Minano Nihongo . Chương trình đào tạo sẽ có cả giáo viên người Nhật và người Việt. Tỷ lệ 50%, 50%. Hiện nay chúng tôi đang sử 3 đơn vị cung cấp nhân lực đào chính cho chúng tôi là Dung Mori , Kosei, Và Hikari . Việc làm này Nhằm đảo bảo cho các bạn có sự đào tạo tiếng Nhật tốt nhất trước khi bay sang Nhật Bản.

Cơ sở vật chất phòng học

Cơ sở vật chất đẩy đủ đảm bảo yêu cầu cho các tiết học. Mỗi lớp học không quá 20 bạn nhằm đảm bảo có chất lượng đào tạo tốt nhất

Cách thức cải tiến việc học

 

Ngoài ra thì hiện nay công nghệ thông tin cũng hiện đại. Các bạn cũng có thể học online tại nhà .Hoặc học tại các trung tâm tiếng Nhật gần nhà. (Nếu bạn không thể tới địa điểm dậy tiếng của chúng tôi được. Miễn là bạn đạt được trình độ tiếng nhật yêu cẩu như nêu ở trên tối thiểu N5 trước khi xuất cảnh.)

https://www.youtube.com/channel/UC-V_DeTjg9dnpH2PMcq19OQ/videos

Định hướng trước khi bay

Trong quá trình đào tạo tiếng Nhật cho các du học sinh điều dưỡng. Chúng tôi sẽ đào tạo và định hướng cho các bạn trước khi bay. Việc nàyđể đảm bảo rằng các bạn không còn quá bỡ ngỡ khi sang tới Nhật bản. Đồng thời đảm bảo tuân thủ luật pháp của Nhật Bản khi bước chân sang tới Nhật Bản.

 

Bài viết liên quan