Du học hè

  • Tầm nhìn – Sứ Mệnh

    Hướng tới đưa R&S Việt Nam  trở thành doanh nghiệp lớn mạnh, hoạt động đa ngành nghề, trong đó tư vấn du học, Outsourcing kế toán, Kinh doanh hometel, Tư vấn đầu tư là các lĩnh vực chủ đạo, tạo thế phát triển bền vững. CHUYÊN NGHIỆP – TẬN TỤY – SÁNG TẠO Không ngừng tạo ra các sản phẩm...