Tầm nhìn – Sứ Mệnh

Hướng tới đưa R&S Việt Nam  trở thành doanh nghiệp lớn mạnh, hoạt động đa ngành nghề, trong đó tư vấn du học, Outsourcing kế toán, Kinh doanh hometel, Tư vấn đầu tư là các lĩnh vực chủ đạo, tạo thế phát triển bền vững.

CHUYÊN NGHIỆP – TẬN TỤY – SÁNG TẠO

Không ngừng tạo ra các sản phẩm và dịch vụ với chất lượng tốt nhất nhằm phục vụ xã hội và cộng đồng.

  • Đầu tư:Đầu tư có trọng điểm, hiệu quả đầu tư cao.
  • Chất lượng sản phẩm dịch vụ: là sự sống còn của Công ty, là yếu tố tạo nên sự phát triển bền vững.
  • Khách hàng: R&S Việt Nam  cùng chia sẻ lợi ích, trách nhiệm, thuận lợi và khó khăn cùng khách hàng.
  • Táo bạo và đột phá: Rút ngắn khoảng cách, đi tắt đón đầu, tạo thế cạnh tranh lành mạnh.
  • Tôn trọng ý tưởng: mọi sáng kiến đều được tôn trọng và đóng góp vào sự thành công chung.
  • Tinh thần đoàn kết : Là Tnền tảng tạo nên sức mạnh phát triển bền vững chắc của Công ty.
  • Tinh thần đoàn kết : Là nền tảng tạo nên sức mạnh phát triển bền vững chắc của Công ty.
  • Phương châm hành động: Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết định kịp thời, triển khai quyết liệt.

Bài viết liên quan