Tham gia tình nguyện tại buổi họp cấp cao các nhà quản lý của” Hiệp hội phúc lợi điều dưỡng Nhật Bản”

🌴🌿🍁☘️🍂HÌNH ẢNH CÁC BẠN DU HOC SINH ĐIỀU DƯỠNG CÓ HỌC BỔNG THAM GIA TÌNH NGUYỆN TẠI BUỔI HỌP CỦA HIỆP HỘI PHÚC LỢI ĐIỀU DƯỠNG NHẬT BẢN🇯🇵🇯🇵🇯🇵🇯🇵🇯🇵
🇯🇵️Một số Các sinh viên từ năm thứ 1 khoa điều dưỡng tới các bạn chuẩn bị ra trường của chương trình du học điều dưỡng có học bổng đã được lựa chọn tham gia tình nguyện tại buổi họp mặt của ” Hiệp hội các cơ sở Phúc Lợi điều dưỡng Nhật Bản diễn ra tại một Khách sạn tại Kanazawa.
🇯🇵️Tại buổi gặp mặt này có tới hơn 700 khách đến từ các cơ sở điều dưỡng trên toàn Nhật Bản. Đây là một buổi học hỏi trải nghiệm và rất tốt đối với các du học sinh điều dưỡng có học bổng của chúng tôi🎉💮🎉💮🎉💮🎉💮🎉💮🎉💮🎉💮🎉💮🎉💮🎉💮

Du-hoc-sinh-dieu-duong-co-hoc-bong-tinh-nguyen 3

 

 

 

Tình nguyện tại buổi họp cấp cua các cơ sở điều dưỡng Nhật Bản

 

Bài viết liên quan