Thông báo chương trình học bổng bậc trung học phổ thông tại New Zealand (NZSS) năm 2020

Thông báo chương trình học bổng bậc trung học phổ thông tại New Zealand (NZSS) năm 2020

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo chương trình học bổng bậc trung học phổ thông tại New Zealand (NZSS) năm 2020, chi tiết như sau:

1. Thông tin về chương trình học bổng
Chương trình học bổng được triển khai từ tháng 1/2019 bởi Education New Zealand. Đây là học bổng cấp Chính phủ đầu tiên của New Zealand cấp cho học sinh Việt Nam, theo đó, 36 trường trung học phổ thông của New Zealand sẽ hỗ trợ các học sinh tài năng của Việt Nam có cơ hội được khám phá nền giáo dục chất lượng cao với mức học bổng hỗ trợ 100%, 50%, 30% học phí năm học đầu tiên.

2. Điều kiện để đăng ký học bổng
Học sinh THCS, THPT đang học lớp 8,9,10 tại Việt Nam có các tiêu chí sau sẽ phù hợp với chương trình:
– Đối với học bổng He Tohu Hiranga (hỗ trợ 100% và 50% học phí): GPA 8.5, IELTS 6.0 (hoặc PTE 50 hoặc TOEFL iBT 70)
– Đối với học bổng He Tohu Awhero (hỗ trợ 100% và 50% học phí): GPA 8.0, IELTS 5.5 (hoặc PTE 42 hoặc TOEFL iBT 54)

Thông tin chi tiết về chương trình học bổng năm 2020 vẫn đang trong quá trình xử lý, ứng viên cần thêm thông tin có thể gửi thư về email: randsvietnam@gmail.com

Bài viết liên quan